معرفی ریاست

معرفی ریاست

 

 

 

جناب آقای دکتر علیرضا بهرامی از بهمن ماه 95 ریاست واحد جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی را بر عهده دارند.

 

 

 

دکترعلیرضا بهرامی مدرک پزشکی خود را در سال 1380 از دانشگاه علوم پزشکی تهران اخذ کرده اند و پیش از این در مسئولیت هایی همچون معاونت پشتیبانی جهاد دانشگاهی واحد علوم پزشکی تهران، معاونت پشتیبانی پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی، مدیریت امور اداری مجمع هلال احمر جهادانشگاهی و ریاست مرکز ارائه خدمات بالینی درمنزل جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، فعالیت داشته اند.

تعداد بازدید:۳۲۴