مرکزکارآفرینی سلامت

تعداد بازدید:۲۵۰۷

ازآنجاکه کارآفرینی بسترسازی فعالیت‌های مراکز مختلف جهت تبدیل ایده به عمل است، این واحد درزمینهٔ آموزش، فرهنگ‌سازی، ترویج و توسعه کارآفرینی و تجاری‌سازی فناوری‌های نو اقدام به راه‌اندازی مرکز تخصصی کارآفرینی سلامت نموده است.

دوره‌ها و فعالیت‌های مرکز:

  • دوره تخصصی مدیریت و کارآفرینی سلامت
  • برند سازی شخصی
  • بازاریابی و فروش
  • تفکر راه‌حل محوری

درزمینهٔ ترویج فرهنگ کارآفرینی مدارس فصلی و برای ترغیب ایده پردازی مسابقه ماهانه ایده ماه برگزار می‌شود و همچنین مرکز نوآوری و شکوفایی (منش) باهدف فراهم آوری زمینه ایجاد و استقرار واحدهای نوآور در این واحد تأسیس‌شده است.

همچنین کارآفرینی در فناوری، مدیریت پروژه، کارآفرینی و تجارب کارآفرینانه، خلاقیت و طرح کسب‌وکار، حقوق تجارت، محیط کسب‌وکار، تأمین مالی، شرکت‌های دانش‌بنیان، مالکیت فکری و بازاریابی برخی از دوره‌های مجازی طراحی شده در این واحد است.