اردوی یک روزه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰ مرداد ۹۸۳

اردوی یک روزه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۰ مرداد ۹۸

اردوی یک روزه دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد به همت...

اردوی یک روزه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ مرداد ۹۸۶

اردوی یک روزه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳ مرداد ۹۸

اردوی یک روزه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برگزارشد به همت...

اولین کارگاه "یوگای بارداری در آب" ۱۴ اردیبهشت  ۹۸۵

اولین کارگاه "یوگای بارداری در آب" ۱۴ اردیبهشت ۹۸

  اهداف برگزاری کارگاه: با توجه به تلاش برای بالا بردن آمار زایمان طبیعی...

چهارمین کارگاه "یوگای بارداری و زایمان" ۲۳ خرداد ۹۸۵

چهارمین کارگاه "یوگای بارداری و زایمان" ۲۳ خرداد ۹۸

اهداف برگزاری کارگاه: هدف از یوگای بارداری و زایمان بهره مندی از دانش کهن...

سومین کارگاه آموزشی "یوگای بارداری و زایمان" ۲۹ فروردین ۱۳۹۸۵

سومین کارگاه آموزشی "یوگای بارداری و زایمان" ۲۹ فروردین ۱۳۹۸

اهداف برگزاری کارگاه: هدف از یوگای بارداری و زایمان بهره مندی از دانش کهن...

اولین کارگاه آموزش " ماساژ کودک"۵

اولین کارگاه آموزش " ماساژ کودک"

 کارگاه آموزش " ماساژ کودک" در جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی...

مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی جهاددانشگاهی۵

مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات ورزشی جهاددانشگاهی

  سه شنبه 21 اسفند ماه 1397 از برگزیدگان مسابقات ورزش های انفرادیبه مناسبت...