دیدار هیات رییسه جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۹ آذر۹۸

۱۲ آذر ۱۳۹۸ | ۱۳:۴۱ ۵