رونمایی از تندیس گلستان بهشتیان سلامت به پاس گرامیداشت مقام شهدای مدافع سلامت۱۶ اسفند۱۳۹۹