آیین گرامی داشت چهل و یکمین سالگرد تشکیل جهاددانشگاهی ۱۷ مرداد ۱۴۰۰

۱۹ مرداد ۱۴۰۰ | ۰۸:۰۹ ۹
تقدیر از جهادگر نمونه کشوری