سی و سومین سالروز تاسیس جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰دی ماه۱۴۰۰

۲۰ دی ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۶ ۱۳
تجلیل از بازنشستگان
تجلیل از بازنشستگان
تجلیل از بازنشستگان