تقدیراز پرسنل پایگاه اهدای خون وصال به مناسبت روز ملی اهدا خون ۹مرداد۱۴۰۱