اولین کارگاه "یوگای بارداری در آب" ۱۴ اردیبهشت ۹۸

۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۵

  اهداف برگزاری کارگاه:

با توجه به تلاش برای بالا بردن آمار زایمان طبیعی در این راستا تمرینات در آب به گونه­ ای طراحی شده­ اند که بر روی کارکرد لگن تاثیر­ گذارتر بوده تا در قرارگرفتن جنین در موقعیت­ های مناسب و افزایش ابعاد لگن بسیارکمک­ کننده باشند. بسیاری از تمریناتی که درخشکی به سختی می­توان انجام داد در آب به سهولت و اطمینان قابل اجرا و اثرگذار می­ باشند. مراقبت از باردار از طریق بکارگیری تکنیک­ های موثر در یوگا درآب وتن­ آرامی همراه با استفاده از علم روز Birth light موجب ارتقای بیشتر مامایی و کمک بهینه­ تر به مراجعین بارداری می­ باشد.

توانایی های مورد انتظار فراگیران در پایان دوره:

  • آشنایی با علم یوگا درآب وکاربرد آن دردوران بارداری
  • آشنایی با تکنیک­های تن­آرامی وکاربرد آن دردوران بارداری
  • آشنایی باتکنیک­های تنفسی موثر در بارداری و زایمان
  • آشنایی باعلم روز Birth light بکارگرفته­ شده در کشورهای پیشرفته

ارتباط مستقیم با کارشناس دوره: 09304092252 (خانم چناپارچی)

دوره عملی کارگاه یوگای بارداری در آب