چاپ مقاله محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجله علمی معتبر جهان

۰۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۰۹:۰۸ کد : ۱۰۹۳۸ پژوهش و فناوری
مقاله ای تماما ایرانی از پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آخرین شماره مجله The lancet Diabetes& Endocrinology با ضریب تاثیر ۲۴,۵ به چاپ رسیده است.
چاپ مقاله محققان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در مجله علمی معتبر جهان

به گزارش روابط عمومی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، نگارش مقاله یکی از شاخصه های عمده تولید علم در بین محققان و مراکز پژوهشی محسوب که در ارزیابیهای بین المللی هنوز از جایگاه ویژه ای برخوردار است.به عبارت دیگر یک پژوهشگر، حاصل تلاشهای تحقیقاتی خود را در قالب یک مقاله علمی عرضه میکند و هرچه این یافته ها ازرشمندتر بوده و در چارچوب علمی تری ارائه شده باشد، نشریه معتبرتری برای چاپ و انتشار آن ابراز تمایل میکند و هرچه ضریب تاثیر و اعتبار آن نشریه بالاتر باشد، اعتلای علمی آن پژوهشگر، مرکز تحقیقاتی مربوطه و نهایتا کشور مرتبط با آن، درجات بالاتری در مجامع آکادمیک خواهند داشت.

طی سالیان اخیر، سایه سنگین تحریمهای غیرقانونی و ناعادلانه استکبار به شکل بی شرمانه ای به حوزه علم و دانش نیز گسترش پیدا کرده به نحویکه مجلات معتبر که عمدتا تحت تاثیر این قوانین ظالمانه قرار میگیرند، به شکلی نامحسوس راه را بر پذیرش و انتشار مقالات ایرانی سد کرده و از این بابت سعی در تنگ کردن عرصه حتی بر دانشمندان ما دارد. البته در مواقعی که پژوهش مربوطه دارای همکاران برون مرزی از کشورهای غربی باشد، این ممانعت ها به مراتب کمرنگتر میشود ولی زمانیکه کلیه عوامل دست اندرکار پژوهش متشکل از نیروهای ایرانی باشد، حساسیتها افزونتر شده و  به طریق اولی سختگیری بیشتری را شامل میشود. لذا پرواضح است که در چنین شرایطی، اخذ پذیرش تحقیقات بومی ایرانی از نشریات معتبر بین المللی نشانگر ارزش بالای علمی و صحت دقیق پژوهش مربوطه بوده که علیرغم محدودیتهای موجود، هیات تحریریه آن نشریه معتبر را در پذیرش آن مقاله مجاب نموده است.

به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در این شرایط اخیرا مقاله ای تماما ایرانی از پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در آخرین شماره مجله The lancet Diabetes& Endocrinology   با ضریب تاثیر ۲۴,۵  به چاپ رسیده است.

دکتر داود خلیلی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، یکی از نویسندگان این مقاله در این خصوص میگوید: به علت وضعیت نامطلوب منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر بیماریهای متابولیک چون چاقی، دیابت، فشار خون بالا و چربی خون بالا و نظر به فعالیت های پژوهشی چشم گیر پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در خصوص این بیماریها ، از طرف مجله معتبر لانست از دکتر فریدون عزیزی ریاست پژوهشکده درخواست شد تا طی مقاله ای نقادانه، وضعیت بیماریهای متابولیک در منطقه به نگارش درآید.

وی می افزاید به دنبال تلاشی ۹ماهه و با همکاری گروهی از پژوهشگران داخلی، در نتایج حاصل از بررسی های این مقاله ضمن مشخص شدن وضعیت نامطلوب منطقه و وضعیت متوسط کشور از نظر بیماریهای متابولیک در مقایسه با سایر کشورهای منطقه، نشان داده شد که سیستم بهداشتی درمانی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه از عملکرد بهتری برخوردار است و نمونه ای از فعالیتهای پژوهشی کشور از جمله کوهورت های قند و لیپید تهران و قلب سالم اصفهان از نظر پژوهش بر روی بیماریهای متابولیک در طولانی مدت و انجام مداخلات جمعیتی و کوهورت پرشین از نظر پژوهشهای چند مرکزی بزرگ و شبکه کوهورت ایران از نظر همکاریهای های پژوهشی جهت پیشگیری و کنترل هرچه بهتر بیماریهای متابولیک به عنوان الگو برای کشورهای منطقه و همکاری های منطقه ای معرفی شده اند.

رییس واحد آمار و اپیدمیولوژی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در پایان ابراز امیدواری کرد تا نظام سلامت کشور، با حمایت های هرچه بیشتر مسئولین ، ضمن حفظ نقاط قوت و رفع کاستی ها در نظام بهداشتی درمانی کشور و ارتقائ کمی و کیفی پژوهشهای علمی و افزایش همکاری های بین مراکز پژوهشی و همچنین همکاری های بین بخشی ضمن کنترل بیماریهای متابولیک در کشور به عنوان الگوی بسیار موفق در منطقه و دنیا شناخته شود.

انتهای پیام

کلید واژه ها: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی مقاله پژوهشی


نظر شما :