مطالب مرتبط با کلید واژه " دانشکده بهداشت و ایمنی "


در دوازدهمین همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی مطرح شد

از تمام پتانسیل‌های علمی در سیاست‌گذاری‌های سلامت استفاده شود

دبیر علمی دوازدهمین همایش دانشجویی تازه‌های علوم بهداشتی کشور خطاب به دست اندرکاران نظام سلامت کشور خواهان رعایت عدالت در مشارکت کلیه پتانسیل‌های علمی در سیاست‌گذاری‌های سلامت حوزه‌های بهداشت و پیشگیری شد.

ادامه مطلب