پر بازدیدترین اخبار - آرشیو

بازدید دانشجویان انجمن علمی  سلامت در بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از  مرکز بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات (بایوفارم)

بازدید دانشجویان انجمن علمی سلامت در بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از مرکز بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات (بایوفارم)

دانشجویان عضو انجمن علمی سلامت در بلایای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با همکاری معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی از پارک علم و فناوری البرز و مرکز بیوتکنولوژی تولید مثل در حیوانات (بایوفارم) بازدید نمودند.

ادامه مطلب